• BREVETE DE INVENTIE

DIN ANUL 2006 PANA IN PREZENT

 • 1

  M. Pătraşcu, S. Kumbakisaka, “Procedeu de obţinere a polifosfaţilor ca substanţe ignifuge”, Brevet no. (11) 125157 A0 (51) C01B 25/38 (2006.01) (21) a 2009 00277

 • 2

  M. Pătraşcu, S. Kumbakisaka, „Procedeu de extracţie al uleiului din petale de trandafiri”, Brevet no. (11) 125166 A0 (51) C11B 9/02 (2006.01); A23L 1/221 (2006.01) (21) a 2009 00280 (22) 31.03.2009 (41) 29.01.2010//1/2010 (71)

 • 3

  M. Pătraşcu, S. Kumbakisaka, “Procedeu de extracţie al uleiului din seminţe de struguri”, Brevet no. (11) 125165 A0 (51) C11B 1/10 (2006.01); B01D 11/02 (2006.01) (21) a 2009 00279 (22) 31.03.2009 (41) 29.01.2010 //1/2010;

 • 4

  M. Pătraşcu, S. Kumbakisaka, “Instalaţie portabilă pentru tratarea fitosanitară a materialelor celulozice şi minerale prin iradiere în câmp de microunde”, Brevet no. (11)125840 A0(51) B27K 5/00, A01M 1/22, H05B 6/64, H05B 6/80, (21) a 2010 00672 (22) 29.07.2010 (41) 30.11.2010/11/2010 (71)

 • 5

  M. Pătrașcu, S. Kumbakisaka,’’Utilizarea energiei neconvenţionale a microundelor pentru reducerea higroscopicităţii şi creşterea stabilităţii dimensionale la atacuri biologice a lemnului şi materialelor celulozice’’, Brevet no.919 din 19.09.2011

 • 6

  M. Patrascu, S. Kumbakisaka, “Tehnologie pentru tratarea obiectelor de artă, cult şi patrimoniu prin iradiere în câmp de microunde pentru controlul biologic al lemnului”, Brevet no.2013 00159 din 2013

 • 7

  M. Patrascu, S. Kumbakisaka, F. Oancea, “Procedeu de valorificare complexă a plantelor aromatice”, Patent no. EPA/EPO/OEB 1001.2 01.12

 • 8

  M. Patrascu, S. Kumbakisaka, F. Oancea, “Procedeu de extracţie secvenţială a  materialului vegetal cu conţinut semnificativ de siliciu”, Patent no. 201300895 din 2013

 • 9

  M. Patrascu, S. Kumbakisaka, Produs ecologic pentru decontaminarea poluanţilor organici  persistenţi din instalaţiile industriale”, CBI nr.0009 din 10.02.2015

 • 10

  M. Patrascu, S. Kumbakisaka, “Nanoemulsii hidrofuge pentru stabilizarea antiseptică a lemnului, a materialelor celulozice şi a celor de natură minerală”, CBI nr.00572 din  28.07.2014

 • 11

  M. Patrascu, S. Kumbakisaka,”Reactor continuu pentru extracţia asistată de microunde şi  ultrasunete a compuşilor biologic activi din plante”, CBI nr.00035 din 19.01.2015

 • 12

  M. Patrascu, S. Kumbakisaka,”Materiale textile funţionale pentru controlul insectelor”, CBI nr. A00034 din 10.01.2015

© CHEMSPEED 2015 | Designed & Developed by Crazy Moon