• PROIECTE

1„Obținerea uleiurilor volatile prin extracție în câmp de microunde din petale de trandafirrezultate din procesul de creștere și cultivare”, Contract nr. 1622, cod SMIS-CSNR 47937 din cadrul Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE), Operaţiunea 2.3.1 „Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative” , Axa prioritară 2 „Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare”- Sintchem Technologies S.R.L., 2014
2Electroplating nanocomposites and modelling the structural mechanism : Microwave synthesis of nanocomposites with metalic matrix NANODEP, Contract No. 72154, perioada : 1.01.2008 – 31.12.2011
3Sinteza asistată de microunde a polifosfatului de amoniu utilizat în compoziţia substanţelor ignifuge pentru protecţia lemnului – S.C. URBAN S.R.L., 2008
4Studiul legislaţiei europene cu privire la aplicarea şi utilizarea substanţelor de protecţie ignifugă şi antiseptică – Institutul Naţional al Lemnului, 2008
5Realizarea de protecţii anticorozive la CHE Lotru Ciunget – ISPH Bucharest, 2009
6Fonduri structurale POS CCE – A2 – 02.3.1. – 2008 -1 “ Studii şi cer cercetări referitoare la realizarea unei instalaţii portabile cu microunde pentru tratarea lemnului şi a materialelor textile” – Acronim: MWKS, Contract nr. 636, perioada 2011 – 2012
7PN-II-PT-PCCA-2013-4-1687, “Diminuarea deseurilor din viticultura prin valorificarea integrala a tescovinei de struguri sub forma compost si extracte polifenolice stabile pentru protectia antifungica a vitei de vie si a lemnului” Contract nr. 166, perioada 2014 – 2016
© CHEMSPEED 2015 | Designed & Developed by Crazy Moon