• TRANSFER TEHNOLOGIC

1Tehnologii cu microunde şi ultrasunete pentru produse de extractie din materii prime vegetale
2Sinteza nanoparticulelor şi nanomaterialelor
3Sinteza compuşilor organici
4Procesarea materialelor polimerice, composite, biomaterialelor
5Servicii de asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic
6Servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică
7Servicii de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri
8Servicii de asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală
9Servicii de asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel naţional, european şi internaţional
10Obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale
11Identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare
© CHEMSPEED 2015 | Designed & Developed by Crazy Moon