1. UTILIZARE GRATUITĂ

1.1 UTILIZAREA SITE-ULUI ESTE GRATUITĂ. Pentru confortul dumneavoastră considerăm că este bine să stabilim acest lucru de la început. Compania nu va va solicita niciun fel de plata pentru accesarea Conținutului sau a Site-ului.

1.2. Cu toate acestea utilizarea serviciilor de accesare a Site-ului, cum ar fi serviciul Internet, servicii de Internet mobil sau servicii de acces la calculatoare legate la Internet nu sunt furnizate de Companie și pot presupune încheierea de contracte cu furnizorii acestora precum și plata anumitor tarife către respectivii furnizori.

1.3. Site-ul poate conține materiale publicitare. Publicitatea afișată pe Site nu vă obligă să achiziționați produsele sau serviciile promovate. Compania nu își asumă răspunderea pentru conținutul reclamelor afișate, dacă acestea provin de la terți.

1.4. Compania vă depune toate eforturile, în limite rezonabile din punct de vedere comercial, pentru a asigura funcționarea Site-ului.

1.5. Compania își rezervă dreptul de a completa, șterge sau modifica informațiile din Site fără acordul dumneavoastră.

2. Conținut

2.1 Site-ul reprezintă un magazin online, care include prezentări ale produselor comercializate de către Companie și prețurile acestora. Utilizatorii pot achiziționa produse prin efectuarea unor comenzi în mediul online.

2.2. Conținutul descris mai sus este inclus in cel puțin una din următoarele categorii:
Conținut propriu – în special dar fără a se limita la design-ul Site-ului, texte suport, articole, comentarii sau review-uri realizate de Companie (inclusiv angajații sau colaboratorii acesteia), imagini, înregistrări audio sau video;
Conținutul unor furnizori terți – imagini ale mărcilor înregistrate, imagini ale produselor etc.

Protecție legală

2.3. Conținutul propriu existent în Site este protejat prin drepturi de autor și prin drepturi asupra mărcilor în condițiile legislației Române. Conținutul marcat ca fiind al altor furnizori este protejat atât în condițiile legislației Române cât și, în special, în baza legislației corespunzătoare din țara unde se afla sediul titularului de drept.

Utilizarea normală a Conținutului (necomercială)

2.4 În utilizarea normală aveți permisiunea de a accesa Conținutul Site-ului prin afișare pe echipamentul de acces (calculator, laptop, smartphone, tablete etc.) în scopul obținerii de informații sau achiziționării de produse prin plasarea unei comenzi.

Utilizare comercială

2.5. Utilizarea comercială a Conținutului terților afișat în Site este interzisă.

2.6. Utilizare comercială (inclusiv, dar fără a se limita la afișarea conținutului pe alte site-uri) este permisă în condițiile în care se furnizează sursa, cu link, si numai cu acordul expres, în scris, al Companiei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@chemspeed.ro și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

Utilizări interzise privind Conținutul

2.7 Prezenta secțiune are titlu de exemplu. Ca regulă generală este interzisă orice utilizare care nu este conformă cu cele descrise anterior ca fiind permise. Anumite activități interzise în continuare pot constitui infracțiuni sau contravenții potrivit legislației Române. Compania își rezervă dreptul de a face, atunci când consideră necesar, demersuri la autoritățile competente pentru a-și proteja interesele legale.

2.8 Nu aveți permisiunea de a realiza mai mult de o copie a Conținutului Site-ului. Nu aveți permisiunea de a distribui sau de a publica în alt mod Conținutul prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin Internet. Este interzisă restricționarea, prin orice modalitate tehnica, accesului altor persoane la Conținut (cu excepția persoanelor care se afla sub directa dumneavoastră supraveghere și numai în măsura în care aceștia, sau prevederile legale aplicabile, permit o asemenea restricționare). Este interzisa utilizarea de mijloace tehnice pentru modificarea, completarea, ștergerea Conținutului. Este interzisă afișarea altui Conținut, în special imoral, obscen, pornografic sau ilegal. Este interzisă utilizarea de mijloace tehnice pentru a face Site-ul inutilizabil sau pentru a-i îngreuna utilizarea (atacuri informatice).

3. Caracterul informativ al Conținutului

3.1 ATENȚIE! Conținutul nu are caracter de consultanță profesională, recomandare și este doar informativ. Compania nu recomandă, susține sau promovează utilizarea Conținutului sau cunoștințelor cuprinse în acesta în alt scop decât cel informativ.

3.2 Imaginile și descrierile produselor din Site au caracter de prezentare. Aspectul produselor reale poate fi diferit de cel prezentat în imagini.

4. Descrierea Produselor

4.1. CHEMSPEED publică pe Site imagini și informații despre produsele oferite spre vânzare, într-o anumită perioadă și doar în limita stocului disponibil.

4.2. Produsele publicate pe Site sunt destinate numai uzului personal al Utilizatorului. Compania își rezervă dreptul de a limita capacitatea de achiziționare a unor produse, la un moment dat, pentru anumiți Utilizatori.

4.3. Prețul produselor prezentate pe site este exprimat în RON și include T.V.A. Prețul produselor este informativ. Compania nu garantează vânzarea produselor la prețurile prevăzute în Site decât în urma încheierii unui contract de vânzare. Prețul produselor nu include cheltuieli de transport.

5. Conturile de utilizatori

5.1 La înregistrarea contului, nu puteți folosi un nume de utilizator sau adresa de email care aparține sau care este deja utilizată de către o alta persoană, care pot fi interpretate ca aparținând unei alte persoane, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unei persoane, care este ofensator sau imoral. Nu sunt acceptate conturi multiple. În situația în care constatăm ca aceeași persoană, se conectează cu mai multe conturi de utilizator, ne rezervăm dreptul de a șterge toate conturile suplimentare primului cont înregistrat.

5.2 Aveți responsabilitatea de a menține confidențialitatea parolei pe care o veți utiliza pentru a accesa Site-ul. Este interzis să transferați parola sau numele de utilizator, sau să împrumutați sau transferați în alt mod utilizarea sau accesul dumneavoastră la Site, unei terțe părți. Sunteți responsabil pentru toate interacțiunile cu Site-ul care apar în legătură cu numele dumneavoastră de utilizator.

5.3 Aveți obligația de a ne anunța imediat în cazul în care sesizați orice utilizare neautorizată a parolei sau a numelui de utilizator sau de orice alta încălcare a securității legate de contul dumneavoastră. Delegați-vă de pe Site (dacă este cazul), la sfârșitul fiecărei sesiuni.

5.4 Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderi sau daune care rezultă din nerespectarea de către dumneavoastră a oricăror dintre obligațiile de mai sus.

6. Notificarea abuzurilor

6.1. În situația în care considerați că orice element de Conținut sau Site-ul încalcă prevederile acestui Contract, este abuziv, imoral, ilegal, încalcă drepturile altor persoane (în special drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi privind persoana sau viața privată) ne puteți notifica acest lucru la office@chemspeed.ro

6.2. În urma notificării vom analiza cele indicate și vom lua măsurile pe care le considerăm necesare.

7. Garanții și Răspundere

Garanții
7.1 Atât în privința Conținutului cât și a produselor comercializate pe Site, Compania nu garantează ca acestea se potrivesc scopurilor pentru care dumneavoastră doriți sa le utilizați și nu promite capacitatea acestora de a obține anumite rezultate. Utilizând Site-ul sunteți răspunzător pentru aprecierea personală dacă produsele comercializate sau Conținutul sunt sau nu aplicabile propriilor dumneavoastră obiective.

7.2 Compania nu garantează în mod absolut că Site-ul va funcționa fără erori sau în mod continuu.

Răspunderea Companiei

7.3 Orice răspundere a Companiei (inclusiv angajații, asociații/acționarii sau societățile afiliate) pentru utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului, a Conținutului sau a produselor de pe site se va stabili conform prezentei secțiuni.

7.4 Compania exclude orice răspundere contractuală sau delictuală față de dumneavoastră sau alte persoane, pentru prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevăzute în prezentul contract sau previzibile la momentul încheierii acestuia, fie că sunt efective la momentul producerii lor sau provin din beneficii nerealizate, născute din utilizarea sau lipsa posibilității de utilizare de către dumneavoastră a Site-ului, Conținutului, sau a produselor de pe site, provenite din vina Companiei (neglijență, imprudență), indiferent dacă Compania a fost avertizată sau a constatat singură de posibilitatea producerii unor asemenea prejudicii.

7.5 Compania nu exclude răspunderea pentru situații în care aceasta nu poate fi exclusă legal, respectiv pentru vătămări corporale sau deces, daca nu a luat măsuri pentru avertizarea posibilității producerii acestora.

Răspunderea dumneavoastră

7.6 Prin încheierea contractului promiteți că veți despăgubi Companiei orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzat nouă prin încălcarea obligațiilor din prezentul contract de către dumneavoastră sau de către persoanele care au acces la Site prin intermediul terminalului dumneavoastră.

7.7 Clauzele de răspundere rămân valabile și după încetarea contractului.

8. Modificarea conținutului Site-ului

8.1. Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al Site-ului, în orice moment, după bunul plac. În aceste condiții, acceptați că vă puteți afla în imposibilitatea utilizării Site-ului, pe perioada modificărilor.

9. Forță majoră

9.1 Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului Părților și care nu poate fi evitat. Nu putem fi făcuți responsabili, direct sau indirect, din cauze care nu depind de voința Companiei. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipamentului tehnic utilizat pentru funcționarea Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

10. Alte prevederi aplicabile

10.1 Prezentul contract se completează, acolo unde este posibil, cu toate prevederile legale în vigoare în Romania cum ar fi, dar fără a se limita la cele privind comerțul electronic, protecția consumatorului, încheierea contractelor prin mijloace electronice, protecția drepturilor de proprietate intelectuală, protecția datelor cu caracter personal și cele privind infracțiunile în domeniul informatic, după cum este nevoie de la caz la caz.

10.2 Orice dispută legată de utilizarea Conținutului sau a Site-ului este de competența exclusivă a instanțelor competente din Romania și va fi rezolvată conform legislației Române aplicabile la momentul acesteia.

10.3 Alte utilizări ale Site-ului pot fi supuse unor termeni și condiții speciale despre care veți fi informat la momentul potrivit. Cu titlu de exemplu prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă Politicii de Prelucrare a Datelor Personale iar achiziționarea produselor va fi reglementată de Contractul de Vânzare.
Vă mulțumim pentru utilizarea www.chemspeed.ro